024nijmegen

Inloggen  \/ 
x
x
x
Registreren  \/ 
x

Een pasgeboren grijsaard

in Van Alles Wat

Een pasgeboren grijsaard zat op een hoek van een ronde tafel  te lezen in een dichtgeslagenboek bij het licht van een uitgeblazen kaars.
Plots zag hij een knal, hij vloog de trap op naar beneden, keek op zijn fiets hoe laat het was en sprong op zijn horloge.
Om de hoek van een rechte straat reed hij met een snelheid van 0 kilo, tegen een stilstaande paardentram die benzine stond te tanken op het Keizer Karel plein.
Hij viel achterover op zijn buik in een plas met zand en brak 3 benen.
Hij nam zijn benen onder zijn armen en liep naar het Radboud ziekenhuis.
De dokter constateerde een hersenschudding in zijn linker oorlel.
De man overleed 3 dagen na zijn dood en werd begraven in een droge sloot met zijn voeten boven water.

Hij leefde nog lang en gelukkig


'n pasgebeure griesuird sat op 'n hoek fan 'n ronde taofel  te lese ien 'n dichtgeslaogenboek bij 't lich fan 'n uutgeblaose keers.
Plots sag hij 'n knal, hij floog de trap op nuir onder,  kik op sien fiets hoe laot 't was en sprong op sien hurloge.
Um de hoek fan 'n rechte straot reed hij met 'n snelheid fan 0 kilo, tege 'n stilstaonde peerdentram die bensine stond te tanke op 't Keiser Kuirel plein.
Hij fiel achterofer op sien buuk ien 'n plas met sand en brak 3 bene.
Hij nam sien bene onder sien erreme en liep nuir 't radboud siekenhuus.
De dokter constateerde 'n hersenschudding ien sien linker oorlel.
De man oferleed 3 daoge nuir sien dood en werd begraofe ien 'n dreuge sloot met sien foete bofe waoter.

Hij leefde nog lang en gelukkig.
 

Opa

Reageer

Please login to leave a comment.

Contact us

 024Nijmegen tel 024Nijmegen contact us 024Nijmegen like us    
   
024Nijmegen, 024nijmegen