024nijmegen

0.0/5 rating (0 votes)
811

Een automonteur word dokter

Un otomonteur wurd dokter in Jan onze Moppen man

024 Nijmegen

Jan
onze moppenman

Un otomonteur kumt fan de dokter fandaon en denkt:  "da ken ik oek."

De monteur begient sien eige dokterspraktiek. hij makt reclaome met: "ak je problim ken oplosse kost ut je 500 euro. ak gin oplossing feur je heb krieg je fan mien 1000 euro."

Un adfocaot siet de adfertentie en denkt dat ie duir gemakkelik geld mee ken ferdiene.

Hhij git nuir de praktiek toe fan de monteur.

"Ik bin mien smaok kwiet", seit de adfocaot.

"Git u mar sitte", sei de monteur, "duir hek wel un drenkske feur."

Hij lopt nuir de kast, duut de 3e la fan linksbofe ope en pakt un putje wuir bensine ien sit.

Hij giet ut guudje ien de mond fan de adfocaot.

Onderdehand da hij ut uutspuugt seit de adfocaot: "gadfer, das bensine. Wa duu je?!"

"ah", seit de monteur, "u het uw smaok terug.  Das dan 500 euro."

De adfocaot betaold en lopt boos weg.

De folgende dag, nog steeds ferontwuirdigd ofer sien feurige besuuk bedenkt de adfocaot un nieuw problim en git opnieuw nuir de dokterspraktiek fan de monteur.

De adfocaot seit: "ik denk dak mien geheuge kwiet bin. ik ken me neks meer herinnere."

"Git u mar sitte", sei de monteur, "duir hek wel un drenkske feur."

Hij lopt weer nuir de kast, duut de 3e la fan linksbofe ope en pakt un drenkske.

"Nee, nie die, das bensine!" seg de adfocaot.

"ah", seit de monteur, "u het uw geheuge terug. Das dan 500 euro."

De adfocaot betaold en lopt nog boser weg.

De derde dag git de adfocaot un laotste poging duun um die 1000 euro trug te ferdiene.

Hij bedenkt weer un problim en git nuir de praktiek toe.

"Dokter", segt de adfocaot, "ik ken haost neks meer sien. Mien sich git enurrem achteruut."

De monteur denkt ins goed nuir en nuir un tiedje seit ie: "nee surry, duir hek gin oplossing feur."

De monteur reikt nuir sien purtemonnee. hij oferhandigt ut geld en seit: "hier het u uw 1000 euro."

Onderdehand da hij ien werkelikheid un briefke fan 200 euro oferhandigd.

"Heee!" seit de adfocaot, "dit is mar 200 euro."

De monteur seit: "u het uw sich terug, wa geweldig. Da wurd dan 500 euro."

 

 

 

Een automonteur komt van de dokter vandaan en denkt:  "Dat kan ik ook."

De monteur begint zijn eigen dokterspraktijk. Hij maakt reclame met: "Als ik je probleem kan oplossen kost het je 500 euro. Als ik geen oplossing voor je heb krijg je van mij 1000 euro."

Een advocaat ziet de advertentie en denkt dat hij daar gemakkelijk geld mee kan verdienen.

Hij gaat naar de praktijk toe van de monteur.

"Ik ben mijn smaak kwijt", zegt de advocaat.

"Gaat u maar zitten", zei de monteur, "daar heb ik wel een drankje voor."

Hij loopt naar de kast, doet de 3e la van linksboven open en pakt een potje waar benzine in zit.

Hij giet het goedje in de mond van de advocaat.

Terwijl hij het uitspuugt zegt de advocaat: "Gadver, dat is benzine. Wat doe je?!"

"Ah", zegt de monteur, "u heeft uw smaak terug. Dat is dan 500 euro."

De advocaat betaald en loopt boos weg.

De volgende dag, nog steeds verontwaardigd over zijn vorige bezoek bedenkt de advocaat een nieuw probleem en gaat opnieuw naar de dokterspraktijk van de monteur.

De advocaat zegt: "Ik denk dat ik mijn geheugen kwijt ben. Ik kan me niets meer herinneren."

"Gaat u maar zitten", zei de monteur, "daar heb ik wel een drankje voor."

Hij loopt weer naar de kast, doet de 3e la van linksboven open en pakt een drankje.

"Nee, niet die, dat is benzine!" zeg de advocaat.

"Ah", zegt de monteur, "u heeft uw geheugen terug. Dat is dan 500 euro."

De advocaat betaald en loopt nog bozer weg.

De derde dag gaat de advocaat een laatste poging doen om die 1000 euro te verdienen.

Hij bedenkt een weer een probleem en gaat naar de praktijk toe.

"Dokter", zeg de advocaat, "ik kan bijna niets meer zien. Mijn zicht gaat enorm achteruit."

De monteur denkt eens goed na en na een tijdje zegt hij: "Nee sorry, daar heb ik geen oplossing voor."

De monteur reikt naar zijn portemonnee. Hij overhandigt het geld en zegt: "Hier heeft u uw 1000 euro."

Terwijl hij in werkelijkheid een briefje van 200 euro overhandigd.

"Heee!" zegt de advocaat, "dit is maar 200 euro."

De monteur zegt: "U heeft uw zicht terug, wat geweldig. Dat wordt dan 500 euro."

Laat een berichtje achter...

Laat een berichtje achter als gast.

024Nijmegen tel 0649707471024Nijmegen contact us024Nijmegen like us
cache/resized/205c35c06388b02e8fbe9209b83dfcbd.jpg

ik moet fluiten

Jantje git bij opoe en opa logere. Jantje seit: 'opoe, ik mot pisse.'
cache/resized/0feb112a85aa1cc8c231e3677d4f3e78.jpg

Herfstvakantie

Het is herfstvakantie en erg druk in de dierentuin, vooral bij de gorilla's
cache/resized/fb30c3874c127863ab2d14ef5e79b5a9.jpg

Naakt in mijn taxi

Un dronke en spier naokte frouw springt ien un taxi en git op de ...
cache/resized/ea104778dfb20d91944d8498123f038b.jpg

Komt een man bij de dokter

Kumt un man bij de dokter en seit: Dokter ik heb so un freselike jeuk ien ...
cache/resized/cf6d54d9328c99afde810a1b32dc752f.jpg

Graotis seks

Un Nimwegenuir rijdt nuir Wieche en stopt bij un bensinestation met ut ...
cache/resized/71c44a297d4922db843ac2179b180f6d.jpg

Een Nijmeegse visser

Un Nimweegse fisser ging op un dag fisse ien Beuninge en fing al snel 3 ...
cache/resized/d8d6ee0c8bd8211cc66f09b031308dab.jpg

Er wordt sneeuw verwacht

Jan en sien blonde frouw luustere tiedens ut ontbet nuir RN7 op de raodio ...
cache/resized/251ba356b32ef625e0cee484f08a1041.jpg

de proef op de som

Un man leest ien un tiedsrift da je de daod ken ferlenge deur feuraf te ...
cache/resized/782fa35b6dceddeb2644454310657a95.jpg

Jan zijn vrouw is vermist

Jan kumt de woutekiet binne en seit aon de baolie: " ik wil mien frouw as ...
cache/resized/3fdc8f47f71db4aa2ba53839a71c61e9.jpg

Marietje op de katelieke school

Marietje was nie de beste leerling op de katholieke school want mistal lee ...
cache/resized/84f11f38f8475bf1b8e98df91a6d07f3.jpg

Een postbode gaat met pension

Un posbode lopt sien laotste ronde want ie git met pensioen. De hele buurt ...
cache/resized/cf6d54d9328c99afde810a1b32dc752f.jpg

de papegaai van een Nijmeegse ...

Un Nimwèègse kapper is trots op sien paopegaoi en set um buute feur sien ...