024nijmegen

0.0/5 rating (0 votes)
1077

Fredje in de stripclub

in Jan onze Moppen man

024 Nijmegen

Jan
onze moppenman

Fredje het un drukke baon en duirnaost is tie heel spurtief.

Twee aofende ien de wèèk git ie tennisse en elleke saoterdag git ie gollefe.

Sien frouw dach: “hij werkt so herd”, da se um feur sien ferjuirdag un speciaole ferrassing gaf - se trakteerde um op un besuuk aon de plaotselike stripclub.

Saomen gaon se op weg..

De purtier fan de club begroet hen en seit: “hallo Fredje! hoe git ut?”

Sien frouw kiekt ferbaosd en fraogt aon Fredje of hij hier al eerder gewist is.

"nee", seit Fredje,“hij is oek lid fan mien tennisclub!”

As se plaots hebbe genome fraogt de serferster of Fredje ut gewoonlike wil suipe en brengt  um un wijntje.

Sien frouw sit te draoie op huir stoel en fraogt: “hoe wist sij daje wijn suipt" ?

“Sij herkent mien, want sij werkt oek op de golfclub en nuir nege holes drink ik altied un wijntje”!

ferkluirt Fredje.

dan kumt  der un stripper nuir hullie taofel, slaot huir erreme um Fredje en wrieft sich seer wulps tege um aon.

Se seit “hoi,Fredje, wil je soals gewoonlik de lapdans, grote fent?"

Fredjes frouw is nou helemaol ofer de huir toere, griept huir tas en sturmt de club uut.

Fredje ken huir nog net ienhaole as sij ien un taxi springt en flak feur sij de deur ken dichtgooie springt ie naost huir op de achterbank.

Wanhopig begient Fredje sien frouw der fan te ofertuuge da de stripper sich mot fergisse en um aonsiet feur un andere man.

Mar sien frouw is helemaol kluir met um.

Sij scheldt um uut feur alles wa lelik is.

Dan draoit de chauffeur sich um en seit: “Tjonge Fredje, wa heje dese keer un kreng opgepikt, seg!"

 

Fredjes begraofenis is folgende frijdag!...

 

 

Fredje heeft een drukke baan en daarnaast is hij heel sportief.  twee avonden in de week gaat hij tennissen en elke zaterdag gaat hij golfen.

Zijn vrouw dacht: “hij werkt zo hard”, dat ze hem voor zijn verjaardag een speciale verrassing gaf - ze trakteerde hem op een bezoek aan de plaatselijke stripclub.

Samen gaan ze op weg..

De portier van de club begroet hen en zegt:

“Hallo Fredje! Hoe gaat het?”

Zijn vrouw kijkt verbaasd en vraagt aan Fredje of hij hier al eerder geweest is.

"Nee", zegt Fredje,“hij is ook lid van mijn tennisclub!”

Als zij plaats hebben genomen vraagt de serveerster of Fredje het gewoonlijke wil drinken en brengt hem een wijntje.

Zijn vrouw zit te draaien op haar stoel en vraagt: “hoe wist zij dat je wijn drinkt" ?

“Zij herkent mij, want zij werkt ook op de golfclub en na negen holes drink ik altijd een wijntje”!

verklaart Fredje.

Dan komt er een stripper naar hun tafel, slaat haar armen om Fredje en wrijft zich zeer wulps tegen hem aan.

Ze zegt “Hoi,Fredje, wil je zoals gewoonlijk de lapdans, grote vent?"

Fredjes vrouw is nu helemaal over de haar toeren, grijpt haar tas en stormt de club uit.

Fredje kan haar nog net inhalen als zij in een taxi springt en vlak voor zij de deur kan dichtgooien springt hij naast haar op de achterbank.

Wanhopig begint Fredje zijn vrouw er van te overtuigen dat de stripper zich moet vergissen en hem aanziet voor een andere man.

Maar zijn vrouw is helemaal klaar met hem.

Zij scheldt hem uit voor alles wat lelijk is.

Dan draait de chauffeur zich om en zegt:

“Tjonge Fredje, wat heb je deze keer een kreng opgepikt, zeg!"

 

Fredjes begrafenis is volgende vrijdag!...

Laat een berichtje achter...

Laat een berichtje achter als gast.

024Nijmegen tel 0649707471024Nijmegen contact us024Nijmegen like us
cache/resized/205c35c06388b02e8fbe9209b83dfcbd.jpg

ik moet fluiten

Jantje git bij opoe en opa logere. Jantje seit: 'opoe, ik mot pisse.'
cache/resized/0feb112a85aa1cc8c231e3677d4f3e78.jpg

Herfstvakantie

Het is herfstvakantie en erg druk in de dierentuin, vooral bij de gorilla's
cache/resized/fb30c3874c127863ab2d14ef5e79b5a9.jpg

Naakt in mijn taxi

Un dronke en spier naokte frouw springt ien un taxi en git op de ...
cache/resized/ea104778dfb20d91944d8498123f038b.jpg

Komt een man bij de dokter

Kumt un man bij de dokter en seit: Dokter ik heb so un freselike jeuk ien ...
cache/resized/cf6d54d9328c99afde810a1b32dc752f.jpg

Graotis seks

Un Nimwegenuir rijdt nuir Wieche en stopt bij un bensinestation met ut ...
cache/resized/71c44a297d4922db843ac2179b180f6d.jpg

Een Nijmeegse visser

Un Nimweegse fisser ging op un dag fisse ien Beuninge en fing al snel 3 ...
cache/resized/d8d6ee0c8bd8211cc66f09b031308dab.jpg

Er wordt sneeuw verwacht

Jan en sien blonde frouw luustere tiedens ut ontbet nuir RN7 op de raodio ...
cache/resized/251ba356b32ef625e0cee484f08a1041.jpg

de proef op de som

Un man leest ien un tiedsrift da je de daod ken ferlenge deur feuraf te ...
cache/resized/782fa35b6dceddeb2644454310657a95.jpg

Jan zijn vrouw is vermist

Jan kumt de woutekiet binne en seit aon de baolie: " ik wil mien frouw as ...
cache/resized/3fdc8f47f71db4aa2ba53839a71c61e9.jpg

Marietje op de katelieke school

Marietje was nie de beste leerling op de katholieke school want mistal lee ...
cache/resized/84f11f38f8475bf1b8e98df91a6d07f3.jpg

Een postbode gaat met pension

Un posbode lopt sien laotste ronde want ie git met pensioen. De hele buurt ...
cache/resized/cf6d54d9328c99afde810a1b32dc752f.jpg

de papegaai van een Nijmeegse ...

Un Nimwèègse kapper is trots op sien paopegaoi en set um buute feur sien ...