024nijmegen

3.0/5 rating 1 vote
1230

Graotis seks

in Jan onze Moppen man

024 Nijmegen

Jan
onze moppenman

Graotis seks

Un Nimwegenuir rijdt nuir Wieche en stopt bij un bensinestation met ut opsrift: "win graotis seks bij fulle tank."
Hij fult sien tank git binne en fraogt sien graotis seks.
"ok," seit de pompbediende, "kies 'n ciefer tusse 0 en 10."
"7", seit de Nimwegenuir.
"da was haost goed. Ut was 8 folgende keer meer geluk misschien."
3 weke laoter stopt de Nimwegenuir weer bij ut bensinestation met un collegaoj fan um. Hij tankt fol en git binne um sien graotis seks te fraoge.
"gif mien 'n ciefer tusse 0 en 10."
"2",
"helaos 't was drie. je was d'r weer dich bij, bliefe probere sou ik segge."

De twee manne fertrekke en sien collegaoj seit:
"folgens mien is da hier dik bedrog en gift die slimme Wiechenuir nooit graotis seks. Hij wil allenig mar meer bensine ferkope."

"toch nie," seit de Nimwegenuir.
"mien frouw het hier al twee keer gewonne."

In het Nederlands:

Gratis seks
Een Nijmegenaar rijdt naar Wijchen en stopt bij een benzinestation met het opschrift: "Win gratis seks bij vullen tank."
Hij vult zijn tank gaat binnen en vraagt zijn gratis seks.
"Ok," zegt de pompbediende, "kies een cijfer tussen 0 en 10."
"7", zegt de Nijmegenaar.
"Dat was bijna goed. Het was 8 volgende keer meer geluk misschien."
3 weken later stopt de Nijmegenaar weer bij het benzinestation met een collega van hem. Hij tankt vol en gaat binnen om zijn gratis seks te vragen.
"Geef mij een cijfer tussen 0 en 10."
"2",
"Helaas het was drie. Je was er weer dicht bij, blijven proberen zou ik zeggen."

De twee mannen vertrekken en zijn collega zegt:
"Volgens mij is dat hier dik bedrog en geeft die slimme Wijchenaar nooit gratis seks. Hij wil alleen maar meer benzine verkopen."

"Toch niet," zegt de Nijmegenaar.
"Mijn vrouw heeft hier al twee keer gewonnen."

#Nijmeegs #Nimweegs
Heb jij nog een leuke mop voor Jan?
Stuur em toe of plaats em zelf 😋

Laat een berichtje achter...

Laat een berichtje achter als gast.

024Nijmegen tel 0649707471024Nijmegen contact us024Nijmegen like us
cache/resized/205c35c06388b02e8fbe9209b83dfcbd.jpg

ik moet fluiten

Jantje git bij opoe en opa logere. Jantje seit: 'opoe, ik mot pisse.'
cache/resized/0feb112a85aa1cc8c231e3677d4f3e78.jpg

Herfstvakantie

Het is herfstvakantie en erg druk in de dierentuin, vooral bij de gorilla's
cache/resized/fb30c3874c127863ab2d14ef5e79b5a9.jpg

Naakt in mijn taxi

Un dronke en spier naokte frouw springt ien un taxi en git op de ...
cache/resized/ea104778dfb20d91944d8498123f038b.jpg

Komt een man bij de dokter

Kumt un man bij de dokter en seit: Dokter ik heb so un freselike jeuk ien ...
cache/resized/cf6d54d9328c99afde810a1b32dc752f.jpg

Graotis seks

Un Nimwegenuir rijdt nuir Wieche en stopt bij un bensinestation met ut ...
cache/resized/71c44a297d4922db843ac2179b180f6d.jpg

Een Nijmeegse visser

Un Nimweegse fisser ging op un dag fisse ien Beuninge en fing al snel 3 ...
cache/resized/d8d6ee0c8bd8211cc66f09b031308dab.jpg

Er wordt sneeuw verwacht

Jan en sien blonde frouw luustere tiedens ut ontbet nuir RN7 op de raodio ...
cache/resized/251ba356b32ef625e0cee484f08a1041.jpg

de proef op de som

Un man leest ien un tiedsrift da je de daod ken ferlenge deur feuraf te ...
cache/resized/782fa35b6dceddeb2644454310657a95.jpg

Jan zijn vrouw is vermist

Jan kumt de woutekiet binne en seit aon de baolie: " ik wil mien frouw as ...
cache/resized/3fdc8f47f71db4aa2ba53839a71c61e9.jpg

Marietje op de katelieke school

Marietje was nie de beste leerling op de katholieke school want mistal lee ...
cache/resized/84f11f38f8475bf1b8e98df91a6d07f3.jpg

Een postbode gaat met pension

Un posbode lopt sien laotste ronde want ie git met pensioen. De hele buurt ...
cache/resized/cf6d54d9328c99afde810a1b32dc752f.jpg

de papegaai van een Nijmeegse ...

Un Nimwèègse kapper is trots op sien paopegaoi en set um buute feur sien ...