024nijmegen

10.0/5 rating 1 vote
876

Herfstvakantie

naar de dierentuin in Jan onze Moppen man

024 Nijmegen

Jan
onze moppenman

Ien ut Nimweegs:
Ut is herfstfakantie en erreg druk ien de dierentuin, feural bij de geurilla's. De grote geurilla het feul bekieks mar 's nachs oferlijdt ut beest plotseling en de directie wit sich gin raod. Uuteindelik um de fakantie umset nie te ferliese, hure se un akteur ien en die trekke se un geurilla pekske  aon.

de folgende ochtend springt de geurilla frolik deur de kooi, klimt en klautert da ut un lust is en het feul bekieks, hij hang aon elleke boom ien de kooi en klimt op ut dak...........Bofe ut leeuweferblief ferliest ie sien efenwich en falt deur de spiele ien de leeuwekooi. de aonwesige grote leeuw lopt op um af en de geurilla begient te gille : "hellep me, hellep me". de leeuw leit sien klauw op de keel fan de geurilla, spreidt sien bek en seit sachjes: "hou je harsus nou, anders leie we der murrege allebei uut.......

In het Nederlands:
Het is herfstvakantie en erg druk in de dierentuin, vooral bij de gorilla's. De grote gorilla heeft veel bekijks maar 's nachts overlijdt het beest plotseling en de directie weet zich geen raad. Uiteindelijk om de vakantie-omzet niet te verliezen, huren ze een acteur in en die trekken ze een gorilla-pak aan.

De volgende ochtend springt de gorilla vrolijk door de kooi, klimt en klautert dat het een lust is en heeft veel bekijks, hij hang aan elke boom in de kooi en klimt op het dak...........boven het leeuwenverblijf, verliest zijn evenwicht en valt door de spijlen in de leeuwenkooi. De aanwezige grote leeuw loopt op hem af en de gorilla begint te gillen : "help me, help me". De leeuw legt zijn klauw op de keel van de gorilla, spreidt zijn bek en zegt zachtjes: "hou je kop nou, anders liggen we er morgen allebei uit.......Heb jij een leuk mop om te delen op 024 Nijmegen?

Log in en plaats em zelf of App em naar 06-49 707471

Laat een berichtje achter...

Laat een berichtje achter als gast.

024Nijmegen tel 0649707471024Nijmegen contact us024Nijmegen like us
cache/resized/205c35c06388b02e8fbe9209b83dfcbd.jpg

ik moet fluiten

Jantje git bij opoe en opa logere. Jantje seit: 'opoe, ik mot pisse.'
cache/resized/0feb112a85aa1cc8c231e3677d4f3e78.jpg

Herfstvakantie

Het is herfstvakantie en erg druk in de dierentuin, vooral bij de gorilla's
cache/resized/fb30c3874c127863ab2d14ef5e79b5a9.jpg

Naakt in mijn taxi

Un dronke en spier naokte frouw springt ien un taxi en git op de ...
cache/resized/ea104778dfb20d91944d8498123f038b.jpg

Komt een man bij de dokter

Kumt un man bij de dokter en seit: Dokter ik heb so un freselike jeuk ien ...
cache/resized/cf6d54d9328c99afde810a1b32dc752f.jpg

Graotis seks

Un Nimwegenuir rijdt nuir Wieche en stopt bij un bensinestation met ut ...
cache/resized/71c44a297d4922db843ac2179b180f6d.jpg

Een Nijmeegse visser

Un Nimweegse fisser ging op un dag fisse ien Beuninge en fing al snel 3 ...
cache/resized/d8d6ee0c8bd8211cc66f09b031308dab.jpg

Er wordt sneeuw verwacht

Jan en sien blonde frouw luustere tiedens ut ontbet nuir RN7 op de raodio ...
cache/resized/251ba356b32ef625e0cee484f08a1041.jpg

de proef op de som

Un man leest ien un tiedsrift da je de daod ken ferlenge deur feuraf te ...
cache/resized/782fa35b6dceddeb2644454310657a95.jpg

Jan zijn vrouw is vermist

Jan kumt de woutekiet binne en seit aon de baolie: " ik wil mien frouw as ...
cache/resized/3fdc8f47f71db4aa2ba53839a71c61e9.jpg

Marietje op de katelieke school

Marietje was nie de beste leerling op de katholieke school want mistal lee ...
cache/resized/84f11f38f8475bf1b8e98df91a6d07f3.jpg

Een postbode gaat met pension

Un posbode lopt sien laotste ronde want ie git met pensioen. De hele buurt ...
cache/resized/cf6d54d9328c99afde810a1b32dc752f.jpg

de papegaai van een Nijmeegse ...

Un Nimwèègse kapper is trots op sien paopegaoi en set um buute feur sien ...