024nijmegen

0.0/5 rating (0 votes)
758

Marietje op de katelieke school

in Jan onze Moppen man

024 Nijmegen

Jan
onze moppenman

Marietje was nie de beste leerling op de katholieke school want mistal lee se tiedens de les te slaope.
Op un dag froeg de leruires, un nunneke, aon huir terwijl da se lee te pitte: "fertel ins muirietje wie schiep de wereld?"
Toen Marietje nie antweurdde, pakte Jantje, huir friendje die achter huir sat, sien potlood en prikte huir ien huir kont um huir wakker te maoke.
"god allemachtig!" sreeuwde Marietje.
"heel goed!" sei de non en ferfolgde de les.
Effe laoter froeg de non aon Marietje: "wie is onse heer en saoligmaoker?"
Mar kleine Marietje lee alweer te pitte. En weer redde Jantje huir deur huir ien huir kont te prikke met sien potlood.
"Jesus Christus !" sreeuwde Marietje. En weer complimenteerde de non Marietje die effe laoter weer ien huir drome wegsakte.
De non stelde huir feur de derde keer un fraog: "wa sei Efa tege Adam nuirda se huir 10e kiend had gekregen?".
Weer probeerde Jantje huir te redde, mar dit keer sprong Marietje op en sreeuwde:
"aje da ding nog un keertje ien mien gat stikt, brik ik um deurmidde !!!".

toen fiel de non flauw.....


In het Nederlands:
Marietje was niet de beste leerling op de katholieke school want meestal lag ze tijdens de les te slapen.
Op een dag vroeg de lerares, een nonnetje, aan haar terwijl ze lag te pitten: "Vertel eens Marietje wie schiep de wereld?"
Toen Marietje niet antwoordde, pakte Jantje, haar vriendje die achter haar zat, zijn potlood en prikte haar in haar kont om haar wakker te maken.
"God allemachtig!" schreeuwde Marietje.
"Heel goed!" zei de non en vervolgde de les.
Even later vroeg de non aan Marietje: "Wie is onze Heer en zaligmaker?"
Maar kleine Marietje lag alweer te pitten. En weer redde Jantje haar door haar in haar kont te prikken met zijn potlood.
"Jezus Christus !" schreeuwde Marietje. En weer complimenteerde de non Marietje die even later weer in haar dromen wegzakte.
De non stelde haar voor de derde keer een vraag: "wat zei Eva tegen Adam nadat ze haar 10e kind had gekregen?".
Weer probeerde Jantje haar te redden, maar dit keer sprong Marietje op en schreeuwde:
"Als je dat ding nog een keertje in m'n gat steekt, breek ik hem doormidden !!!".

Toen viel de non flauw.....

#Nimweegs #Nijmjeegs
Heb jij nog een leuke mop voor Jan? Stuur em op of login en post em zelf :-)

Comments (1)

  • sylvia v.d.Ven

    14 oktober 2020 at 16:47 |
    Ik zoek het boekje van Het Waterkwartier van Marietje Green. Kan iemand mij daaraan helpen tis voor mijn moeder (nostalgie)
    Hoor graag van u groeten Sylvia v.d.Ven

Laat een berichtje achter...

Laat een berichtje achter als gast.

024Nijmegen tel 0649707471024Nijmegen contact us024Nijmegen like us
cache/resized/205c35c06388b02e8fbe9209b83dfcbd.jpg

ik moet fluiten

Jantje git bij opoe en opa logere. Jantje seit: 'opoe, ik mot pisse.'
cache/resized/0feb112a85aa1cc8c231e3677d4f3e78.jpg

Herfstvakantie

Het is herfstvakantie en erg druk in de dierentuin, vooral bij de gorilla's
cache/resized/fb30c3874c127863ab2d14ef5e79b5a9.jpg

Naakt in mijn taxi

Un dronke en spier naokte frouw springt ien un taxi en git op de ...
cache/resized/ea104778dfb20d91944d8498123f038b.jpg

Komt een man bij de dokter

Kumt un man bij de dokter en seit: Dokter ik heb so un freselike jeuk ien ...
cache/resized/cf6d54d9328c99afde810a1b32dc752f.jpg

Graotis seks

Un Nimwegenuir rijdt nuir Wieche en stopt bij un bensinestation met ut ...
cache/resized/71c44a297d4922db843ac2179b180f6d.jpg

Een Nijmeegse visser

Un Nimweegse fisser ging op un dag fisse ien Beuninge en fing al snel 3 ...
cache/resized/d8d6ee0c8bd8211cc66f09b031308dab.jpg

Er wordt sneeuw verwacht

Jan en sien blonde frouw luustere tiedens ut ontbet nuir RN7 op de raodio ...
cache/resized/251ba356b32ef625e0cee484f08a1041.jpg

de proef op de som

Un man leest ien un tiedsrift da je de daod ken ferlenge deur feuraf te ...
cache/resized/782fa35b6dceddeb2644454310657a95.jpg

Jan zijn vrouw is vermist

Jan kumt de woutekiet binne en seit aon de baolie: " ik wil mien frouw as ...
cache/resized/3fdc8f47f71db4aa2ba53839a71c61e9.jpg

Marietje op de katelieke school

Marietje was nie de beste leerling op de katholieke school want mistal lee ...
cache/resized/84f11f38f8475bf1b8e98df91a6d07f3.jpg

Een postbode gaat met pension

Un posbode lopt sien laotste ronde want ie git met pensioen. De hele buurt ...
cache/resized/cf6d54d9328c99afde810a1b32dc752f.jpg

de papegaai van een Nijmeegse ...

Un Nimwèègse kapper is trots op sien paopegaoi en set um buute feur sien ...