024nijmegen

begin waar je bent

Posted in Nimweegs

begin wuir je bint

begin waar je bent
begin wuir je bint
0.0/5 rating (0 votes)
| Lees meer

wist je dat vrouwen

Posted in Nimweegs

wis je da frouwkes

wist je dat vrouwen
wis je da frouwkes
0.0/5 rating (0 votes)
| Lees meer

Beste Nijmegenaren

Posted in Nimweegs

Beste nimwegenuire

Beste Nijmegenaren
Beste nimwegenuire
0.0/5 rating (0 votes)
| Lees meer

van de andere kant

Posted in Nimweegs

bekiekt

van de andere kant
bekiekt
0.0/5 rating (0 votes)
| Lees meer

Hersenen zijn zo mooi

Posted in Nimweegs

hersene sien so mooi

Hersenen zijn zo mooi
hersene sien so mooi
0.0/5 rating (0 votes)
| Lees meer

Ik had het recht

Posted in Nimweegs

Ik had ut rech

Ik had het recht
Ik had ut rech
0.0/5 rating (0 votes)
| Lees meer

Nodig plassen

Posted in Nimweegs

Nodig pisse

Nodig plassen
Nodig pisse
0.0/5 rating (0 votes)
| Lees meer

ieder vrouwtje

Posted in Nimweegs

ellek frouwke

ieder vrouwtje
ellek frouwke
0.0/5 rating (0 votes)
| Lees meer

een engel

Posted in Nimweegs

un engel

een engel
un engel
0.0/5 rating (0 votes)
| Lees meer

Gefeliciteerd

Posted in Nimweegs

gefeeliesieteerd

Gefeliciteerd
gefeeliesieteerd
0.0/5 rating (0 votes)
| Lees meer

<<  13 14 15 16 17 [18
024Nijmegen tel 0649707471024Nijmegen contact us024Nijmegen like us
cache/resized/468287c1b0786e58960300a6419516a5.png

jouw tekening

ut git der nie um of je binne of
cache/resized/55820ee1481f1a34178672cf716d0485.jpg

Kuukske

Nijmeegs woord Kuukske
cache/resized/663bd8f2b5b8f4fc807f810dcd7964a7.png

Geloof niet alles wat je ziet

Geloof niet alles wat je ziet. Zelf zout ziet eruit als suiker
cache/resized/5cfa021d2d931884ad3589152d0a2228.png

Wie zich bewust is van de waarheid

Wie zich bewust is van de waarheid lacht om de leugens van het gerucht
cache/resized/140c1ba19b60b8486889c48a1a6b8cb9.png

Volg je hart

folleg je hert want da klopt
cache/resized/768fe9f0a61bfac79dae8e67ef92b5c3.png

Ik mag van mezelf niet met idioten ...

Ik mag van mezelf niet met idioten omgaan Maar ja… dan ben ik gelijk al ...
cache/resized/bce7f7d9ee32b4ea365c92e3c599a150.png

Rotzooi

Je sou die rotsooi motte sien diek nie op feesboek set
cache/resized/da9a670cdf49ba8cb1d01ffe4a2330b9.png

Nuchter verstand

nuchter ferstand is un bloem
cache/resized/fb1a36f166a4c4b6ea46a738170e69ad.jpg

spiekerboks

Nimeegs woord spiekerboks
cache/resized/5e337b82680b94700b53ad67db5819f9.jpg

sien jullie nie wies

sien jullie nie wies
cache/resized/ff99876bcbd40419f2347ad391443828.png

Abracadabra

ABRAKADABRA
sim sala bim
ni...
je bin nog altied
un trut!


ABRACADABRA

Sim ...

cache/resized/3d17a859f17b83e4e3c6b21e68789276.png

Hou je smoel sjembek

Hou je smoel sjembek