024nijmegen

0.0/5 rating (0 votes)
2097

Nijmegen, hoe zit t nou met wiet kweken en coffeeshops?

in Politiek & Gemeente dingen

024 Nijmegen

Ik weet nie precies hoe t zit Nijmegen, dus help es ff, vertel es ff… Wiet kweken is verboden Het telen van hennepplanten voor softdrugs is illegaal. Ook de voorbereiding van illegale hennepteelt is verboden. Zelfs het verkopen van die spullen die je moet hebbe om te telen mag nie. Doe je t toch dan word je t huur huus uutgeflikkerd, mag je 1 jaar je koophut nie meer in, krieg je een boete, belastingaanslag en misschien wel een taakstrafje. Is het je toch gelukt om wiet te telen dan moet je t nog verkopen. Helaas, Drugs verkopen mag oek nie. In Nijmegen wordt de verkoop van softdrugs vanuit coffeeshops gedoogd. Je wordt dan niet vervolgd als je met je coffeeshop aan strenge eisen voldoet.

Nu wilt de gemeente zelf gaan telen… Dus als ik t goed begrijp koopt de gemeente straks producten die niet verkocht mogen worden, kweken ze wiet wa nie mag, en verkopen dat dan ook wa eigeluk ook nie mag…

(De burgers die da nu doen noemen we voor t gemak ff "criminelen")

Maareh, als ze de wietteelt legaliseren, dan zou toch iedereen gewoon wietteler kunnen worden? Krijgen we wietmoestuintje? Of kun je gewoon een toet stuff halen als je paspoort verlengt?

Die coffeeshop die er nu zijn die zitten er toch al eeuwen? Je krijgt vast geen vergunning om een nieuwe te beginnen anders had er allang eentje in Dukenburg gezeten. Die straatdealers die zullen toch geen wiet voor een coffeeshop staan te verkopen? De criminaliteit en drugsoverlast zal tich veul meer bij de harddrugs lighgen? Gaan we die ook legaliseren? Of is die overlast bij die coffeeshops van al die mensen die drugs komen kopen? Willen ze die gelijk oproken maar da mag nie door t rookverbod dus doen ze dat voor de deur en ligt de kamerbewoner boven de coffeeshop helemaal van t padje af op de bank te Neflixen???

De coffeeshops verplaatsen naar t industrie??? Whahaha nou ik zou zeggen, laat die investeringsplannen om bedrijven naar Nijmegen te halen dan ook maar varen.

Misschien neemt de criminaliteit alleen maar toe als de gemeente gaat telen, misschien wordt de wiet duurder omdat de gemeente de engerie niet illegaal zal aftappen, of zetten ze er een windmolen op?Zo denken de politieke partijen erover:
De gemeente Nijmegen moet zelf wiet kweken.
Eens

SP: "Nijmegen moet vooroplopen bij experimenten met legale wietteelt. Dat zal leiden tot een forse vermindering van het aantal wietplantages in de wijk en tot afname van drugscriminaliteit. De politie krijgt hierdoor meer tijd voor andere belangrijke zaken."

D66: "Door het reguleren van wietteelt en uiteindelijk legalisering van softdrugs, kunnen we ervoor zorgen dat softdrugs ook aan de achterkant (bevoorrading) uit de criminele sfeer komen. Dit kan eveneens bijdragen aan het structureel oplossen van drugsoverlast. Op lokaal niveau kan Nijmegen ook een bijdrage leveren aan de discussie over legalisering van softdrugs. D66 wil daarom dat in de komende bestuursperiode in Nijmegen een pilot wordt gestart met gereguleerde wietteelt voor coffeeshops."

Stadspartij DNF: "Illegale wietteelt veroorzaakt criminaliteit in onze stad. Het Haagse gedoogbeleid zadelt onze stad hiermee op. Veiligheid is een belangrijk speerpunt van Stadspartij DNF. Een experiment helpt ons een permanente oplossing te vinden."

Neutraal
GroenLinks: "GroenLinks wil wiet graag legaliseren. Daarmee voorkomen we straathandel en werken we aan veiligheid. We zijn groot voorstander van deelname van Nijmegen aan het landelijke experiment voor regulering van de wietteelt. Het heeft daarbij niet onze voorkeur dat anderen dan de gemeente zelf dat doen."

PvdA: "Nijmegen zal niet zomaar zelf wiet kunnen gaan kweken. We moeten ons aanmelden voor een landelijke proef met legale wietteelt. Dat is iets anders dan zelf wiet kweken. Die discussie komt pas nadat er geslaagde landelijke proeven zijn geweest."

VVD: "Illegale wietteelt is gevaarlijk voor gebruikers en omwonenden en is een bron van inkomsten voor criminelen."

Ouderen Belangen Nijmegen : "Moet?? Meedoen aan een experiment als gemeente is prima. Bekijken welke modellen goed werken. Zodat we daarna kunnen kiezen welke het beste is voor de gereguleerde wietteelt. Blijkt criminaliteit daardoor flink te dalen, dan eventueel hiervoor kiezen."

Partij voor de Dieren: "De verkoop van softdrugs in coffeeshops wordt gedoogd. De gemeente licht inwoners voor over de gezondheidsrisico’s bij het gebruik van (soft)drugs. Nijmegen zet in op deelname aan een pilot met legale wietteelt."

Oneens
Gewoon Nijmegen: "Eens met het principe dat we de handel van en het gebruik van wiet uit de illegaliteit sfeer moeten halen. Maar de gemeente als wietkweker gaat toch iets te ver."

CDA: "Het CDA ziet niets in een experiment om zelf wiet te gaan kweken, ook als de landelijke overheid dat toestaat. "

Voor Nijmegen.Nu: "Als overheid zelf wiet kweken werkt alleen als je dan alle coffeeshops kunt voorzien van legale wiet. Als je alle Nijmeegse coffeeshops wilt voorzien van legale wiet dan heb je een oppervlakte nodig van 21 voetbalvelden. Die ruimte is er simpelweg gewoon niet."

ChristenUnie: "Teelt van wiet is strafbaar. Veel wietkwekers tappen illegaal stroom af en vaak is er brandgevaar. Daar heeft iedereen in de buurt last van. De overheid moet criminelen aanpakken, niet nadoen."

OPA (Onafhankelijk Politiek Actief) Nijmegen: "De overheid wil enkele gemeenten de kans geven om legaal wiet te kweken. Is Nijmegen hier wel klaar voor? Waar zou zo'n wietfabriek moeten komen? Wij denken dus dat het beter is om af te wachten. In afwachting van het e.e.a. zouden wij wel alvast alle coffeeshops uit de woonwijken willen halen en deze verplaatsen naar het industrieterreinen/rand van de stad."

50 PLUS : Geen toelichting gegeven


Nijmegen aanmelden voor het experiment met gereguleerde wietteelt

SP: Het reguleren van wietteelt zorgt voor een forse vermindering van criminaliteit, overlast en brandgevaar in woonwijken. Bij legale teelt kun je makkelijk veiligheids- en kwaliteitseisen stellen. De politie houdt zo tijd over voor andere belangrijke zaken.

GroenLinks: Een lokale proef met gereguleerde teelt en aanvoer van wiet (cannabis) lijkt GroenLinks een goed idee. Dit draagt bij aan veiligheid op straat en meer toezicht op de kwaliteit van de wiet.

D66: Door het reguleren van wietteelt en uiteindelijk legalisering van softdrugs, zorgen we ervoor dat softdrugs ook aan de achterkant (bevoorrading) uit de criminele sfeer komen. Dit kan eveneens bijdragen aan het structureel oplossen van drugsoverlast.

PvdA: We hopen dat Nijmegen bij de gemeenten kan aansluiten die meedoen aan een landelijk experiment met gereguleerde wietteelt. Het huidige systeem is onhoudbaar.

VVD: Illegale wietteelt is gevaarlijk en een bron van inkomsten voor criminelen.

Gewoon Nijmegen: De 'illegale en vaak criminele' handel moet stopgezet worden, dus enige regulering is nodig. Legalisering alleen richten op individueel en medicinaal gebruik.

CDA: Door wietteelt te reguleren vergoelijken we het drugsgebruik en lossen we het overlastprobleem niet op.

Stadspartij DNF: Illegale wietteelt veroorzaakt criminaliteit in onze stad. Het Haagse gedoogbeleid zadelt onze stad hiermee op. Veiligheid is een belangrijk speerpunt van Stadspartij DNF. Een experiment helpt ons een permanente oplossing te vinden.

50PLUS: De kwaliteit van wiet is tegenwoordig bijna vergelijkbaar met harddrugs. Het wordt vaak gebruikt icm shagroken waarvan het schadelijke effect vaak kanker is. Voor wiet zijn er nu al gezondheidsargumenten en gereguleerde wietteelt zal dat niet veranderen.

Ouderen Belangen Nijmegen: Daardoor moet dan wel bewezen worden dat de veiligheid omhoog gaat en dat de misdaadcijfers hierin dalen.Criminaliteit en onwettige teelt van wiet is een gevaar voor velen. Een tijdelijk experiment kunnen we wel voor zijn.

OPA: De ongereguleerde wietteelt zorg voor veel overlast. Dan zal dit bij de gereguleerde wietteelt niet anders zijn. Het is nog niet wettelijk geregeld, waarom moet Nijmegen voor de troepen uit lopen, wij zijn hier niet voor.

PvdD: De verkoop van softdrugs in coffeeshops wordt gedoogd. De gemeente licht inwoners voor over de gezondheidsrisico’s bij het gebruik van (soft)drugs. Nijmegen zet in op deelname aan pilot met legale wietteelt.

Voor Nijmegen.NU: Nijmegen is al aangemeld voor het experiment!

ChristenUnie: Teelt van wiet is strafbaar. Veel wietkwekers tappen illegaal stroom af en vaak is er brandgevaar. Daar heeft iedereen in de buurt last van. De overheid moet criminelen aanpakken, niet nadoen.


Coffeeshops Coffeeshops moeten gespreid worden over de hele stad.

Eens
GroenLinks: "Er is nu een te grote concentratie van coffeeshops in het centrum. Daarom kunnen we coffeeshops beter spreiden. Een belangrijke voorwaarde is dat in de omgeving van een coffeeshop prettig gewoond kan worden. "

D66: "D66 wil de overlast van straatdealers structureel oplossen. Wij denken dat een betere spreiding van coffeeshops door de hele stad een bijdrage kan leveren aan deze structurele oplossing. "

Neutraal
Partij voor de Dieren: "Overheidsbemoeienis is hier niet nodig. De ondernemers hebben vrijheid van vestiging, zolang er maar geen coffeeshops in de buurt van scholen worden geopend."

Oneens
SP: "Het is niet verstandig om alle coffeeshops op 1 plek te concentreren, maar ze moeten ook niet over de hele stad verspreid worden. Overal waar coffeeshops zijn is het belangrijk dat er goed toezicht is om de overlast van verkeer en illegale activiteiten tegen te gaan. Straatdealers moeten keihard worden aangepakt. Nieuwe coffeeshops moeten op plaatsen komen waar er zo min mogelijk verkeersoverlast wordt veroorzaakt."

PvdA: "Coffeeshops moeten juist uit alle woonwijken weg. Het centrum is de enige plaats waar ze dan nog aanwezig zijn en waar handhaving dan ook beter te reguleren is."

VVD: "Coffeeshops zitten daar waar hun klanten zijn en mogen geen overlast veroorzaken."

Gewoon Nijmegen: "Geen coffeeshops in woonwijken. Beperk de daarmee gepaard gaande overlast vooral tot ruimten waar inwoners er geen of weinig last van ervaren. Of voor ruimten die goed controleerbaar zijn."

CDA: "Het CDA is voorstander van het huidige coffeeshopbeleid waarmee we op termijn alle coffeeshops buiten het centrum weren."

Stadspartij DNF: "Coffeeshops zorgen in woonwijken voor te veel overlast. Nijmegen kent ook nog maar 2 woonwijken met een coffeeshop, waarover al eerder is besloten dat deze op termijn verdwijnen. Dit vinden we nog steeds."

Ouderen Belangen Nijmegen: "Beslist niet in de wijken. Uitbannen het liefst. Een groot aantal coffeeshops zorgt voor een structuur die criminaliteit aanwakkert. Reguleren alleen als cijfers aantonen dat het de oplossing is."

Voor Nijmegen.Nu: "Onrealistisch. Je kunt bestaande ondernemers niet dwingen te verhuizen tenzij je ze uitkoopt, En als je ze uitkoopt krijg je een nieuw slachthuis scenario"

ChristenUnie: "Coffeeshops zorgen voor veel overlast. Nijmegen kan de coffeeshops beter sluiten. Verder verspreiden is niet nodig. "

OPA (Onafhankelijk Politiek Actief) Nijmegen: "Nee, coffeeshops verdwijnen uit het straatbeeld/centrum. Ze kunnen zich vestigen op een industrieterrein of aan de rand van de stad."

50 PLUS: Geen toelichting gegeven


Coffeeshops in wijken buiten het centrum sluiten

SP: De beste oplossing zou zijn als coffeeshops verspreid over de stad langs doorgaande wegen zouden zitten. Zo wordt verkeersoverlast voor omwonenden beperkt. Concentratie van alle coffeeshops in het Centrum is ongewenst.

GroenLinks: Er is een concentratie van coffeeshops in het centrum (gebied rond de Vlaamse gas), tegelijk zijn er nog maar 2 coffeeshops buiten het centrum. Wat GroenLinks betreft blijven alle coffeeshops open, zolang omwonenden daar prettig naast kunnen wonen.

D66: Een betere spreiding van coffeeshops door de hele stad kan een bijdrage kan leveren aan een structurele oplossing voor drugsoverlast.

PvdA: De PvdA pleit al langer voor het sluiten van coffeeshops in de woonwijken buiten het centrum. Dit maakt handhaving makkelijker en beperkt de overlast.

VVD: Coffeeshops die ernstige overlast veroorzaken en regels overtreden moeten zowel binnen als buiten het centrum gesloten worden.

Gewoon Nijmegen: Coffeeshops geven wijkbewoners overlast en een gevoel van onbehagen door overmatig bezoek en storend gedrag. Het verstoort de leefomgeving van de bewoners.

CDA: Het CDA staat een zero tolerance-beleid voor: coffeeshops die overlast veroorzaken, moeten gesloten kunnen worden om zo criminaliteit en een onveilig gevoel in wijken tegen te gaan.

Stadspartij DNF: Coffeeshops zorgen in woonwijken voor te veel overlast. Nijmegen kent ook nog maar 2 woonwijken met een coffeeshop, waarover al eerder is besloten dat deze op termijn verdwijnen. Dit vinden we nog steeds.

50PLUS: Ja en het uitsterfbeleid handhaven.

Ouderen Belangen Nijmegen: Leefbaarheid in wijken moet verbeteren en coffeeshops werken daar niet echt aan mee.

OPA: OPA Hard(t) voor Nijmegen stelt voor om coffeeshops te verplaatsen van de stadswijken naar industrieterreinen of de rand van Nijmegen. Geen enkele coffeeshop krijgt nog een vergunning voor de binnenstad.

PvdD: De verkoop van softdrugs in coffeeshops wordt gedoogd. De gemeente licht inwoners voor over de gezondheidsrisico’s bij het gebruik van (soft)drugs. Nijmegen zet in op deelname aan een pilot met legale wietteelt.

Voor Nijmegen.NU: Coffeeshops horen niet in woonwijken, niet bij scholen en niet bij sportclubs. Coffeeshops kunnen in het centrum of aan de randen van de stad.

ChristenUnie: Coffeeshops zorgen voor veel overlast voor mensen die in de wijk wonen. Veel bezoek voor de coffeeshop komt van buiten de wijk en zorgt voor parkeerproblemen. Daarnaast staan coffeeshops in de wijken vaak dichtbij plekken waar veel kinderen komen.

Bron/Credits

deeltje uut Gemeente/Stemwijzer

Laat een berichtje achter...

Laat een berichtje achter als gast.

024Nijmegen tel 0649707471024Nijmegen contact us024Nijmegen like us
cache/resized/be03a9b8d1684e1635f849ffb63b7812.jpg

Bewoners van de “nul op de meter” ...

Daar zit je dan met dikke truien, dubbele sokken en dekens in een goed ...
cache/resized/5e96fa07641836fb8d9c77ac11fac3dc.png

Parkeernota 2020-2030

In begin november gaat de gemeenteraad besluiten over de parkeernota ...
cache/resized/f07417928334343ef52fa0b119007844.jpg

Column Graafseweg

Het college is voornemens om de Graafseweg (tussen Rozenstraat en ...
cache/resized/51b6fa283198d86b462b9109dcbe09ca.jpg

Join the Fight

Kanker. Wat een rotziekte! Ik denk niet dat er mensen bestaan die dit ...
cache/resized/d7f41710a632bf2c45ab5c6d0dce72e6.jpg

Spookbewoning, weet jij wie er bij ...

Een tijd geleden hebben we een artikel geschreven over de verandering bij ...
cache/resized/2b7a6353dd90306e488a7ac3078760f6.jpg

Babbeltruc

Regelmatig posten wij op onze fb pagina als we een melding binnen krijgen ...
cache/resized/ec59d382ea1f25c27a3b8100c8ded7a2.jpg

Nijmegen van het gas, Kranenburg ...

Wist je dat je van de gemeente Nijmegen subsidie kunt krijgen om van het ...
cache/resized/6d9a1b4731ea17fbf57018f6e0076ea2.jpg

Nijmegen worden de lokale partijen ...

Ik weet nie precies hoe t zit Nijmegen, dus help es ff, vertel es ff, ...
cache/resized/6f6cfbcae970e24c3309347921543b5d.jpg

Meisje uit Nijmegen bij 4 handen ...

Ashley, achttien jaar oud, woont nog thuis bij haar moeder en is onbedoeld ...
cache/resized/e761c988c9f1fe297ec52062b9ab8a2e.jpg

Nijmegen, hoe zit t nou met wiet ...

Ik weet nie precies hoe t zit Nijmegen, dus help es ff, vertel es ff… Wiet ...
cache/resized/0b8848217b3ce7f57a19ed72022799b7.jpg

Nijmegen, hoe zit dat nou met die ...

Ik weet nie precies hoe t zit Nijmegen dus vertel es ff… Wat laat jij je ...
cache/resized/6d9a1b4731ea17fbf57018f6e0076ea2.jpg

Nijmeegse lokale partijen & ...

Niet stemmen? Dan later ook niet klagen!” zegt Bruls en daar heeft hij ...