024nijmegen

5.5/5 rating (6 votes)
116504

024 Nijmegen

voor en door Nijmegenaren

024 Nijmegen door en voor Nijmegenaren, Regionale betrokkenheid gaat ons aan het hart.

Nijmegen laat je horen!
Heb jij iets te melden over je stad, je wijk, je straat? Een verhaal, nieuws of nieuwtjes, een mening, informatie, vragen of tips, lekkere recepten, leuke moppen, mooie foto's, hobby's, sport, evenementen, van alles wat.
Door jouw verhalen te delen draag je bij, informeer, inspireer en verbind je mensen met elkaar.  (lees hier hoe je mee kan doen)

024 Nijmegen laat je horenWij houden van humor en van lachen.
Op onze "van alles wat pagina" komen leuke rubrieken voorbij:

hansuutnimwegenabn

Hans UUT Nimwegen houdt van verhalen, weetjes en dingetjes over en uut Nimwegen. Heb jij nieuws te melden, een verhaal, informatie of een mening over jouw wijk, straat of stad? Doe mee en schrijf zelf jouw verhaal uut Nimwegen. 

Hans uut Nimwege houdt fan ferhaole, witjes en dingskes ofer en uut Nimwege. He'jij nieuws te melde, 'n ferhaol, ienfurmaotie of 'n mening ofer jouw wiek, straot of stad? duu mee en srief eiges jouw ferhaol uut nimwege.

praatmeenec

Praat mee over NEC & Spurt  Jack is een echte NEC'er in hart en nieren. Hij heeft een uitgesproken mening die hij graag met jullie deelt en waar iedereen over mee mag praten. Heb jij iets te melden over NEC? 

Praot mee ofer enniesee  Jack is 'n echte enniesee'd'r ien hert en niere. Hij het 'n uutgesproke mening die hij graog met jullie deelt en wuir iederin ofer mee mag praote. He'jij iets te melde ofer enniesee?


watwaarwaarom1Wat Waar en Waarom? Er zijn zo van die dingen in Nijmegen, waarvan bijna niemand weet wat het is, waar het is of waarom het is. Ken jij zoiets? Nadat je ingelogd bent op onze site kun je een foto uploaden en je wat waar en waarom plaatsen. Dan gaan we dat samen eens uitzoeken.

Wa Wuir en Wuirum? D'r sien so fan die dinge ien Nimwege, wuirfan haost niemand wit wa 't is, wuir 't is of wuirum 't is. Ken jij soiets? Nuirda je iengelogd bin op onse site ke'je 'n foto uploaoje en je wa wuir en wuirum plaotse. Dan gaon we da saomen ins uutsuuke. 

knutselMadelief is een creatief knutsel frutsel vrouwtje. Ze verzint en verzameld allerlei leuke creatieve ideeëen. Knutselen met de kids of fleur je huis of tuin op met goedkope producten en doe het zelf. Heb jij ook een leuk creatief idee?

Maodelief is 'n creaotief knutsel frutsel frouwke. Se fersient en fersaomeld allerlei leuke creaotiefe ideeee. Knutsele met de kids of fleur je huus of tuin op met goeiekope producte en duu 't eiges. He'jij oek 'n leuk creaotief idee?

lachen

Jan onze moppen man schud de moppen zo uit zijn mouw. Lachen is gezond is zijn motto. Volop moppen en leuke grappige funny plaatjes die vast en zeker een glimlach op je gezicht toveren. Heb jij ook een leuke mop?

Jan onze moppen man schud de moppe so uut sien mouw. Lache is gesond is sien motto. Folop moppe en leuke grappige funny plaotjes die fast en seker 'n glimlach op je gesich tofere. He'jij oek 'n leuke mop? 


jammie

Koken met Joke is echt een feest. Simpele lekkere gerechten maakt zij in een handomdraai. Ze zoekt het internet af voor lekkere recepten en traktaties en kijkt of ze echt zo lekker en makkelijk te maken zijn. Heb jij ook zo een lekker recept?

Koke met Joke is ech 'n feest. Simpele lekkere gerechte makt sij ien 'n handomdraoi. Se suukt 't ienternet af feur lekkere recepte en traktaoties en kiekt of se ech so lekker en makkelik te maoke sien. He'jij oek so 'n lekker recept?

Dus waar wacht je nog op? Log in en doe mee!Nijmegen laat je zien!
Voor iedereen die een dienst of product aanbiedt, die bedrijfsmatig, hobbymatige of vrijwillig bezig is. Laat Nijmegen weten wat je doet en waar ze je kunnen vinden. Haal je producten uit je eigen regio.

De bakker, de slager en de kapper maar ook de zzp'ers zoals timmerman en dakdekker. De kleine zelfstandige die vanuit huis werken als nagelstyliste of een webshop hebben. Hobbyisten die middels het verkoop van hun creaties hun hobby kunnen bekostigen of samen met andere een clubje zijn begonnen, een kinderoppas of honden uitlaat service, de beheerder van de moestuin. Iedereen die een dienst of product aanbied, iedereen gewoon bij jou in de buurt. Vermeld gratis jouw bedrijf, dienst, hobby, club of bezigheid.
(lees hier hoe je mee kan doen)

 024 Nijmegen laat je zien * Update je gegevens
* Schrijf Blogs
* Post:
-Acties & Aanbiedingen
-Vacatures
-Evenementen
-en nog veel meer


wiewatwaar

Wie Wat Waar in Nijmegen, zoek bedrijvigheid  bij jou in de buurt. Waarom van ver halen of laten komen wat dicht bij jou in de buurt is. Vermeld gratis uw bedrijf, dienst of club. Per account kunt u 1 bedrijf of dienst aanmelden. We bieden ook uitgebreiden webpagina's aan voor onze bedrijvengids.

Wie Wa Wuir in Nimwege, suuk bedriefigheid  bij jou ien de buurt. Wuirum fan fer haole of laote komme wa dich bij jou ien de buurt is. Fermeld graotis uw bedrief of dienst. Per account ken u 1 bedrief, dienst of clup aonmelde. We bieje oek uutgebreie webpaogina's aon feur onse bedriefengids.
Uiteraard hebben wij van 024Nijmegen gedragregels. In het kort: gedraag je netjes, als je iets post van een ander vermeld de bron, niet schelden en vloeken aub, geen illegale praktijken, taalfouten mag hier das lekker Nijmeegs.

Uuteruird hebbe wij fan 024nimwege gedragregels. Ien 't kurt: gedraog je netjes, a'je iets post fan 'n ander fermeld de bron, nie schelde en floeke aub, gin illegaole praktieke, taolfoute mag hier das lekker nimwèègs.Wist jij dat? 
Nijmegen heeft 168.290 inwoners met een bevolkingsdichtheid van 3.139 inwoners per vierkante kilometer. Deze 168.290 inwoners bestaan uit 80.680 mannen en 87.610 vrouwen. De leeftijd categorie 45 t/m 64 jaar is met 25% het sterkst vertegenwoordigd. Met 59% zijn de meeste personen ongehuwd. Daarnaast is 8% procent van de inwoners gescheiden en 4% verweduwd.

Wis jij da? Nimwege het 168.290 ienwoners meh 'n befolkingsdichtheid fan 3.139 ienwoners per fierkante kilometer. Dese 168.290 ienwoners bestaon uut 80.680 manne en 87.610 frouwe. De leeftied caotegeurie 45 t/m 64 juir is met 25% 't sterkst fertegenweurdigd. Meh 59% sien de miste persone ongehuwd. Duirnaost is 8% procent fan de ienwoners gescheie en 4% ferwedouwd.

Adres

  • Stad: Nijmegen

Contact

  • Tel : 06-49707471

Laat een berichtje achter...

Laat een berichtje achter als gast.

024Nijmegen tel 0649707471024Nijmegen contact us024Nijmegen like us